Pro koordinaci legislativních připomínek pozic v dopravní oblasti vznikl v roce 2019 Expertní tým SP ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu, který pokrývá základní témata dopravy a legislativy v oblastech výstavby dopravní infrastruktury (včetně financování – SFDI, příspěvky krajům), strategických dopravních materiálů, financování výstavby (SFDI), železniční dopravy (včetně liberalizace železničního trhu, zákonu o drahách apod.), silniční (balíček mobility, mýto apod.), vodní a letecké dopravy.

Připomínky, stanoviska a požadavky k dopravní problematice vycházejí z názorů členské základny.

Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby
Minimální mzda v Německu  

Koncepce vodní dopravy

Intermodální terminál Mělník

Zaměstnavatelé

Poradenství

Odbornost a kvalifikace

SVAZ DOPRAVY

Svaz dopravy (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě) vznikl po roce 1989, kdy nová politická a ekonomická situace v zemi vyvolala potřebu založit organizaci dopravních zaměstnavatelů a podnikatelů, která by hájila zájmy svých členů v období transformace.

Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy.

Počátkem roku 1994 se svaz spojil se Svazem průmyslu ČR, který zastřešuje všechny průmyslové obory a soustřeďuje převážnou míru rozhodujících podnikatelských subjektů. Toto nové uskupení přijalo název Svaz průmyslu a dopravy ČR a je nejsilnějším podnikatelským svazem v republice. Soustřeďuje více než 25 podnikatelských svazů s členskou základnou 1,3 mil. pracovníků. Svaz dopravy je z těchto členských svazů největší.

Organizačně se svaz dělí na třináct odborných sekcí. V jejich čele stojí předseda, který je současně členem představenstva svazu. V těchto základních organizačních jednotkách jsou řešeny problémy toho kterého druhu dopravy. Členské organizace svazu mají možnost se zapojit do práce ve více sekcích.

Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 84 podnikatelských subjektů dopravního zaměření, které poskytují zaměstnání více než 70 tisícům zaměstnanců.