PŘEDSTAVENSTVO SVAZU

Sládek Oldřich, Ing. prezident, výkonný ředitel ŽESNAD
Černý Miloslav, Ing. 1. viceprezident SD ČR pro vodní dopravu, předseda představenstva České přístavy,  a.s.
Svoboda Jiří Bc. MBA viceprezident SD ČR, generální ředitel Správa železnic,  s.o.
Němec Miroslav, Ing. viceprezident SD ČR pro silniční infrastrukturu, předseda sekce silničního hospodářství, ředitel SÚS Pardubického kraje
Landa Ludomír, Bc. předseda sekce silniční dopravy, ředitel MHD Kladno,  a.s.
Hradský Lukáš předseda sekce vodní dopravy, jednatel EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA SPED,  s.r.o.
Krapinec Michal, Mgr. předseda sekce železniční dopravy, předseda představenstva a generální ředitel České dráhy,  a.s.
Homola Vladimír, Ing. ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice,  a.s.
Čapek Roman, Ing. předseda sekce autoopravárenství, ředitel PAS Zábřeh na Moravě,  a.s.
Abraham Zdeněk předseda sekce městské hromadné dopravy, ředitel Dopravní podnik města Hradce Králové,  a.s.
Kučera Martin, Ing. MBA člen představenstva SD ČR, výkonný ředitel pro letecký provoz Letiště Praha,  a.s.
Fišer Vladimír, Ing. předseda sekce kombinované dopravy, ředitel Bohemiakombi  a.s.
Tóth Tomáš, Ing. člen představenstva SD ČR, předseda představenstva ČD Cargo,  s.r.o.
Ignačák Tomáš, Ing. MBA člen představenstva SD ČR, předseda ACRI, ŠKODA PARS,  a.s.
Novotný Marek, Ing. člen představenstva SD ČR, ředitel Správy ŘSD Hradec Králové  a.s.
Melzer Josef člen představenstva SD ČR, M+L Logistik,  s.r.o.

DOZORČÍ RADA

Latislav Richard Ing. ředitel ZDAR,  a.s.
Filip Vladimír, Ing. ředitel Oblastního ředitelství Praha Správa železnic  s.o.
Poláček Jindřich, Ing. ředitel, ARRIVA autobusy,  a.s.

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Hanák Jaroslav Ing. čestný prezident a člen Svazu dopravy ČR
Slavík Otto, Ing. čestný člen Svazu dopravy ČR
Štofan Gabriel, Ing. čestný člen Svazu dopravy ČR
Kašík Petr čestný člen Svazu dopravy ČR
Havel Karel čestný člen Svazu dopravy ČR
Toman Ivo Ing. MBA čestný člen Svazu dopravy ČR