SEKCE SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  
 

Sekce vznikla v polovině roku 2001 a zakládajícími členy se staly státní příspěvkové organizace, známé široké veřejnosti jako Správa a údržba silnic (SÚS).

Zanedlouho po zahájení činnosti této nové odborné sekce požádalo o přijetí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tím došlo k propojení dvou systémů majících rozhodující vliv na stav silniční sítě v České republice. Vzhledem ke skutečnosti, že zřizovatelem SÚS byly okresní úřady, které dle reformy státní správy ukončily činnost k 31.12. 2002, byly jejich kompetence v rámci nového státoprávního uspořádání převedeny spolu s infrastrukturou silniční sítě II a III třídy na nově vzniklé krajské úřady k 31.10.2001. Správa a údržba dálniční sítě a sítě komunikací I třídy zůstává nadále ve správě příslušných krajských Ředitelství silnic a dálnic.

V současné době dochází k procesu reorganizace SÚS, zejména k centralizaci činností administrativního charakteru a zřizování krajských správ. V některých krajích je však dosud ponechána stávající organizační struktura. Cílem prováděných reorganizací je optimalizace nákladů na údržbu a správu silniční infrastruktury a dosažení efektivního využití technických prostředků a lidských zdrojů.