SEKCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA  
 

Sekce železniční dopravní cesty je nejmladší sekcí Svazu dopravy ČR. Zakládajícím členem se stala Správa železniční dopravní cesty počátkem roku 2009.

Sjednocování Evropy a odstraňování hranic mezi jednotlivými státy přináší zvýšené nároky na to, aby celý evropský prostor obsahoval fungující dopravní systémy bez omezení a časových ztrát zejména při přechodech hranic. Existence cca 20 typů vlakového zabezpečovacího zařízení na evropských železnicích představuje v současnosti největší překážku volného pohybu hnacích vozidel. Evropská unie se snaží zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy skrze interoperabilitu transevropského železničního systému. V roce 1995 Evropská komise definovala strategii pro vývoj ERTMS, neboli Evropského systému řízení železniční dopravy, v roce 2005 byly ustanoveny evropské železniční koridory A-F.