SEKCE LETECKÉ DOPRAVY  
 

  Sekce letecké dopravy je v současné době zastoupena společností Letištěm Praha, která jako mateřská firma sdružuje společnosti působící v oblasti letecké dopravy souvisejících pozemních službách v rámci České republiky. Jejími dceřinými společnostmi jsou: Czech Airlines Technics, a.s., poskytující služby v oblasti technické údržby letadel, Czech Airlines Handling, a.s., zajišťující pozemní odbavení letadel a cestujících.

  Sekce průběžně zpracovává připomínky k novelám zákonů a předpisů týkajících se oblasti letectví, taktéž se mj. aktivně podílela na vypracování Dopravní politiky České republiky.

   Trh letecké dopravy se během uplynulých let stal v porovnání s minulostí daleko více liberalizovaný. Tento druh dopravy již zcela ztratil svoji dřívější exkluzivitu a nedostupnost, a to jak pro nové společnosti uvažující o vstupu na tento trh, tak pro cestující. Podle všech předpokladů bude tento trend pokračovat i v následujících letech. Navíc, letecká doprava je dnes vysoce konkurenčním prostředím, ve kterém se letečtí dopravci čím dál více musí věnovat snižování nákladů. Lze tedy předpokládat další spojování leteckých společností do větších celků tak, aby mohly této situaci účelně čelit.

  Navzdory současným výkyvům v letecké dopravě lze v následujících dvaceti letech očekávat výrazný nárůst objemu v tomto druhu dopravy, a to nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy.

  Vzhledem k velikosti a ekonomické síle tuzemského trhu pro následující roky Sekce letecké dopravy prosazuje:

-
Zachování zájmu státu o leteckou dopravu s ohledem na její význam pro vývoj zaměstnanosti a ekonomiky České republiky (letectví je jediným sektorem dopravy, který nemá žádné nároky na státní rozpočet).
-
Úspěšnou přeměnu Českých aerolinií ve finančně silného vlajkového dopravce České republiky, který bude schopen obstát na současném vysoce konkurenčním leteckém trhu a to za pomoci strategického investora.
-
Další rozvoj ruzyňského letiště jako hlavního a strategického článku letecké infrastruktury v České republice:

-
Očekává se, že pro následující roky dojde v České republice k zastavení poklesu cestujících způsobeného světovou hospodářskou krizí a dojde k růstu objemu přepravených osob.
-
Ruzyňské letiště v současné době zajišťuje zásadní objem veškeré letecké dopravy v republice; k jeho dalšímu rozvoji je nezbytné dobudování potřebné kapacity, především paralelní přistávací a vzletové dráhy a rozšíření terminálů.
-
Rozvoj mezinárodních letišť v dalších velkých českých městech.
-
Vytvoření podmínek pro vybudování doplňkových regionálních letišť s primárním zaměřením na nízkonákladové letecké společnosti vč. sezónního využití pro charterové lety.

  Klíčovou otázkou z hlediska evropských leteckých dopravců je poplatková politika provozovatelů letišť. Společnosti sdružené v AEA (Asociace evropských leteckých společností) i Sekce letecké dopravy usiluje o optimalizaci leteckých poplatků. Tato situace se promítá v rámci České republiky do vztahů leteckých dopravců, jednotlivých letišť a Řízení letového provozu ČR.

  Koncepce programu rozvoje letecké infrastruktury musí být založena především na vyrovnání letecké techniky a technologií s dopravně vyspělými státy a na sjednocení systémů řízení letového provozu v rámci projektu Single Sky.