SEKCE ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU  
 

ČR má k dispozici vybudovaný dopravní železniční systém jako hospodářsky atraktivní a ekologicky smysluplnou alternativu k dopravě silniční. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR více jak 22.000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat přes 70 miliard Kč, z toho export 42% a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě hrubého domácího produktu.