SEKCE AUTOOPRAVÁRENSTVÍ  
 

Současným charakteristickým rysem v autoopravárenství v České republice je nejen nadbytek kapacit středních firem, ale i velký počet malých firem zabývajících se autoopravárenskou činností. Z toho vyplývá, že není dostatek práce pro všechny, kteří v tomto oboru působí, a proto se situace na trhu stále více vyostřuje, v ekonomice není dostatek peněz a jedna z prvních věcí, kde mohou zákazníci "ušetřit", jsou náklady na opravy vozidel.

V případě velkých oprav jejíž trend generálních oprav celých vozidel je na ústupu a jejich místo částečně nahrazují opravy havarovaných vozidel a střední opravy vozidel s generální opravou pouze některých z agregátů nebo jejich částí. Stále častěji se projevuje nutnost specializace autoopraven na pravidelný provozní servis vozidel. Sekce podporuje specializaci autoopraven na rychlý, kvalitní a spolehlivý provozní servis vozidel.

Vývoj automobilů jde neustále dopředu "mílovými kroky", přičemž se stále více prosazuje elektronika v různých řídících systémech vozidel, což sebou nese nutné nové investice do příslušného technologického a diagnostického vybavení. S nástupem elektroniky a nových technologií při výrobě vozidel dochází k jejich neustálému technickému zvyšování kvality, což má na obor autoopravárenství negativní dopad v úbytku práce v důsledku neustálého prodlužování počtu ujetých kilometrů mezi jednotlivými pravidelnými servisními prohlídkami.

Sekce pečuje o to, aby všechny tuzemské firmy působící v autoopravárenství zahájili proces trvalého narůstání úrovně poskytovaných služeb a staly se moderně vybavenými opravnami s nabídkou kvalitních nadstandardních služeb. Rovněž se stará o to, aby všechny členské firmy sekce co nejefektivněji hospodařily se svým majetkem se zaměřením na trvalé zvyšování produktivity práce a odhalování vnitřních rezerv, ať jsou v pracnosti, organizaci práce, úspoře materiálu, zásobách nebo kdekoli jinde.

Sekce má snadný a rychlý přístup k informacím o vývoji a směrech dopravní politiky našeho státu. Na základě těchto informací je možné plánovat investice a rozšiřování činností jednotlivých opraven správným směrem. Velmi dobrou zkušeností o tom, jak se vydat správným směrem, aby autoopravárenská firma neměla existenční problémy po vstupu České republiky do Evropské unie jsou mise podnikatelů v dopravě, které svaz pořádá. Při těchto misích je umožněno poznat jak se chovají dopravní a autoopravárenské firmy v jiných státech a na různých kontinentech.

V souvislosti se vstupem naší republiky do Evropské unie je v dnešní době téměř standardem, že všechny autoopravny musí mít na poskytované služby zavedený a certifikovaný systém jakosti dle normy ISO ČSN EN 9002. Sekce se stará o to, aby všechny členské firmy sekce byly včas informovány o všech změnách legislativy v souvislosti s jejím uváděním do souladu s platnými předpisy Evropské unie. Sekce považuje nařízení evropské komise č. 1400/2002 ze dne 31.7.2002 za nejvýznamnější předpis, který bude mít zásadní vliv na obor autoopravárenství v naší republice při vstupu do evropské unie.

Sekce se věnuje zkvalitnění učňovského školství v oblasti autoopravárenství, kde se v měnící se ekonomice našeho státu projevuje řada negativních jevů. Proto jedním z cílů sekce je projednat se zástupci Ministerstva školství změnu učebních osnov s důrazem na zvýšení odborné praxe a uzpůsobení učebních osnov tak, aby co nejvíce simulovaly podnikatelskou praxi ve velmi tvrdém tržním ekonomickém prostředí našeho státu.

Dalším cílem sekce je vytvoření zdravého tržního prostředí v autoopravárenském oboru tak, aby byla co nejvíce omezena činnost opravců poskytujících nekvalitní služby, za použití neznačkových náhradních dílů velmi nízké kvality, které významně ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.