STRATEGICKÉ DOKUMENTY

ZEMNÍ PLYN V DOPRAVĚ

2021

14.12.2021 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
05.02.2021 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2020

23.12.2020 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2019

12.12.2019 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2018

13.12.2018 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2017

22.12.2017 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
30.06.2017 Dodatek kolektivní smlouvy vyššího stupně
10.08.2017 Informace MPSV
30.06.2017 Návrh na vyhlášení sdělení MPSV
05.06.2017 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2016

22.12.2016 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2015

23.12.2015 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2014

11.11.2014 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2013

02.12.2013 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
15.10.2013 Dopravní politika 2014 - 2020
28.02.2013 Rozhodnutí o splnění zákonných podmínek pro vyhlášení závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2012

18.12.2012 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2011

29.11.2011 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2010

27.12.2010 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
15.12.2010 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

2009

21.12.2009 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
21.05.2009 Rozšíření KS VS mezi SD ČR a OSD
09.02.2009 Kolektivní smlouva vyššího stupně Svaz dopravy ČR - sekce MHD + VSD

2008

22.12.2008 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
31.05.2008 Pravidla státní podpory Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy
23.05.2008 Státní podpora č. N358/2007 - Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy
22.05.2008 Státní podpora č. N495/2007 - Program pořízení a obnovy kolejových vozidel
22.05.2008 Státní podpora č. N350/2007 - Pořízení autobusů
13.05.2008 Využití zemního plynu v dopravě

2007

13.12.2007 Zelená kniha k dalšímu rozvoji městské mobility
05.12.2007 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č.1370/2007
18.05.2007 Operační program doprava pro léta 2007-2013

2006

19.06.2006 Rozhodnutí MPSV ČR o vyhlášení závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (viz smlouva z 16.11.2006)

2005

21.12.2005 Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy sekcí silničního hospodářství a Svazem dopravy ČR sekcí silniční dopravy
21.12.2005 Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a.s. a s.r.o.) mezi Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy sekcí silničního hospodářství a Svazem dopravy ČR sekcí silniční dopravy
16.11.2005 Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy ČR sekcí silniční dopravy
18.11.2005 Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury
12.10.2005 Kolektivní smlouva vyššího stupně sekce MHD při SD ČR s Odborovým svazem praconíků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenstvíČech a Moravy
18.7.2005

Dopravní politika České republiky pro léta 2005 - 2013